Πάλι με χρόνια με καιρούς, ΠΑΛΙ…ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΘΑ᾽ ΝΑΙ …!!! ΕΧΕ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ «ΣΟΥΛΤΑΝΕ» ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ!!!


Πάλι με χρόνια με καιρούς, ΠΑΛΙ…ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΘΑ᾽ ΝΑΙ …!!! ΕΧΕ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ «ΣΟΥΛΤΑΝΕ» ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ!!!…


Θα ‘ρθεις σαν αστραπή

Η μεγάλη ώρα του Έθνους πλησιάζει…!!!…