Ρέει το χρήμα, συμβουλές 136.400 ευρώ για νέες(;) δομές φιλοξενίας προσφύγων


Ρέει το χρήμα, συμβουλές 136.400 ευρώ για νέες(;) δομές φιλοξενίας προσφύγων


Όταν στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης ανέθετε ουσιαστικά απευθείας τις εργολαβίες για τις υπερδομές σε Χίο, Λέσβο και Σάμο στις τρεις αδελφές (ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), όλες οι διαδικασίες έγιναν εν ριπή οφθαλμού.

Μόνον κάποια τοπογραφικά (της πλάκας όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ίδιος για τη Χίο) έγιναν, όπως και στην Λέσβο κι αμέσως οι εργολάβοι ζέσταιναν τις μπουλντόζες, ενώ έστειλε για προπομπό τα ΜΑΤ και τον στρατό να προλειάνουν το έδαφος.

Σήμερα, οι επιτάξεις τεράστιων εκτάσεων για τις υπερδομές ουσιαστικά είναι ανενεργές, ωστόσο ο κ. Μηταράκης ουδόλως φείδεται να διαθέσει δημόσιο χρήμα για την μελέτη νέων δομών στα νησιά του Αιγαίου και στην ηπειρωτική χώρα, όπως αναφέρει η προκήρυξη «διαγωνισμού» για «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Υπουργείου στην ανάθεση και χρηματοδότηση των συμβάσεων δημιουργίας δομών του άρθρου 8 του
Ν.4375/2016».

Στον «διαγωνισμό», που προκήρυξε ο κ. Μηταράκης χθες Τρίτη 26 Μαΐου 2020, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν μόνον τρεις εταιρείες, οι Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., ΚΑΝΤΩΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και PLANET Α.Ε., όλες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κι όχι γραφεία τεχνικών μελετών, που ενδεχομένως θα είχε μια άλλη διάσταση αν επρόκειτο για τη κατασκευή νέων δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Η εκτιμώμενη αμοιβή της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο ανέρχεται στο ποσό των 134.600 ευρώ (με τον ΦΠΑ) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της. Οι προσφορές των εταιρειών θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 13:00 της ίδιας ημέρας (το γοργόν και χάριν έχει).

Για όλες τις δουλειές μπαίνει μπροστά ο κορονοϊός

Τι κι αν η υπόθεση κορονοϊός φαίνεται να μην είναι πλέον στην σοβαρή καθημερινή ατζέντα της κυβέρνησης, αφού έχει αρχίσει να επανέρχεται σταδιακά σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας η κανονικότητα, ο κ. Μηταράκης πάλι τον κορονοϊό βάζει μπροστά για να δικαιολογήσει τις συνοπτικές διαφικασίες πρόσκλησης και ανάθεσης του έργου.

 

Όπως αναφέρει στην πρόσκληση που έστειλε στις τρεις εταιρείες:

 

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού – προσφυγικού προβλήματος αλλά και από τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού, προβλέπεται η λήψη μιας σειράς άμεσων δράσεων για την αποσυμφόρηση των σημείων υποδοχής αιτούντων άσυλο, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία νέων δομών φιλοξενίας τόσο στα νησιά του Αιγαίου, όσο και στην ενδοχώρα.

 

Για την άμεση προετοιμασία των διαδικασιών ανάθεσης της δημιουργίας των νέων δομών κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη του Υπουργείου από εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο.

Το έργο των συμβουλών

Στο πλαίσιο του έργου θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες εργασίες, ανά νέα δημιουργούμενη δομή φιλοξενίας:

• Καταγραφή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αδειοδότηση, ωρίμανση, προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δημιουργίας της δομής.

• Ανάλυση όλων των δεδομένων και νέων μέτρων που ενδέχεται να ληφθούν στο πλαίσιο της αποφυγής εξάπλωσης του κορονοϊού (όπως δημιουργία χώρων καραντίνας, πρόσθετων ιατρείων κλπ) και αξιολόγηση της επίδρασης τους στις διαδικασίες ανάθεσης των έργων.

• Παρακολούθηση και έλεγχος της ολοκλήρωσης των ενεργειών αδειοδότησης και ωρίμανσης.

• Συμπλήρωση των εντύπων της αίτησης χρηματοδότησης του έργου από το ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND – Emergency Assistance και του Τεχνικού Δελτίου Έργου για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και υποστήριξη στην επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης και τις υπηρεσίες της ΕΕ.

• Έλεγχος πληρότητας των τεχνικών προδιαγραφών και του τιμολογίου μελέτης.

• Εισήγηση για την διαδικασία ανάθεσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

• Σύνταξη σχεδίων προκήρυξης του διαγωνισμού, ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και σύμβασης κατασκευής.

• Υποστήριξη στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.