Φωτογραφία Ποντίων ανταρτισσών (1914-1923) όπου διεξήγαγαν ένοπλο αγώνα στον Πόντου κατά των Τούρκων…

 


Φωτογραφία Ποντίων ανταρτισσών (1914-1923) όπου διεξήγαγαν ένοπλο αγώνα στον Πόντου της Μικράς Ασίας κατά των Τούρκων…

Φωτογραφία όπου εμφανίζει πόντιες αντάρτισσες κατά την περίοδο 1914-1923 όπου διεξήγαγαν ένοπλο αγώνα στην περιοχή του Πόντου της Μικράς Ασίας κατά των Τούρκων…