Προδοσία από την ΕΕ κατά του ελληνισμού. Αναγνωρίζουν εμμέσως τα κατεχόμενα!


Προδοσία από την ΕΕ κατά του ελληνισμού. Αναγνωρίζουν εμμέσως τα κατεχόμενα!

Η πρόεδρος της ΕΕ στέλνει οικονομική βοήθεια στα κατεχόμενα σαν να πρόκειται για τριτη χώρα παρακάμπτοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και καλεί την παγκόσμια τράπεζα και το ΔΝΤ να τα στηρίξουν και αυτά.

Με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζει εμμέσως τα κατεχόμενα και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΗΓΗ