ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ στη Νότια Αμερική για να φύγει ο «κορωνοϊός» που….ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ…


ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ στη Νότια Αμερική για να φύγει ο «κορωνοϊός» που….ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ…


ΚΑΛΗ η προσευχή, ιδιαίτερα όταν κατευθύνεται στην…ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (και με το ΣΩΣΤΟ ΔΟΓΜΑ βέβαια). ΕΑΝ όμως ήμασταν και εμείς μαζευμένοι με τους ακόλουθους ανθρώπους, η δική μας προσευχή θα πήγαινε ως εξής…

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον αφύπνισον και σώστον τα…ΠΡΟΒΑΤΑ ταύτα διότι έρμαια της απάτης του απατηλού κορωναϊου πεσόντες, και δι᾽αυτού και εν αγνοία αυτών, τόπον εις τον Πονηρόν διδόντες, παρασύρουσι και τους άλλους κύκλω αυτών εις την αυτήν πλάνην. Διό, άνοιξον τους οφθλαμούς αυτών, ίνα ίδωσι το φως απάσης της αληθείας περι του κορωναϊου της Νέας Τάξεως Πραγμάτων του Πονηρού, καθώς λέγει η Αγία Γραφή, «διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει». Και καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος «ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει», ποιήσον Συ το αυτό αυτοίς τε και τοις πάσιν ημών διότι…ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΘΕΕΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΆΛΛΟ!!! ΕΛΕΟΣ!!! ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ!!!