Αὐτά διδάσκουν στά ἑλλαδικά πανεπιστήμια: Ἰθαγένεια καί Ὑπηκοότητα τό ἴδιο πρᾶγμ!!!


Αὐτά διδάσκουν στά ἑλλαδικά πανεπιστήμια: Ἰθαγένεια καί Ὑπηκοότητα τό ἴδιο πρᾶγμα!!!


Ἰθαγένεια καί Ὑπηκοότητα τό ἴδιο πρᾶγμα ! ! ! Κατά τά πρότυπα τῆς ἑλλαδικῆς «ἑνώσεως γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου» : https://www.hlhr.gr/%CE%B9%CE%B8%CE%B…