ΤΑ ΕΞΙ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΩΣ


ΤΑ ΕΞΙ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΣΚΟΠΙΜΩΣ