Ήλθεν η ώρα δια την επιστροφήν εις τας κατ΄ οίκον εκκλησίας της Πρώτης Εκκλησίας …


GreekNewsOnDemand.com: Ήλθεν η ώρα δια την επιστροφήν εις τας κατ΄ οίκον εκκλησίας της Πρώτης Εκκλησίας, η οποία ευρίσκετο τότε…ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ…!!!…


Apostel Gatsias
Ἐκ στόματος νῃπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον. Σὲ ἐποχὲς δωσιλογοκρᾳτίας, Κυριακὴ Σταυροπροσκυνῄσεως ἐν διωγμῷ ἠπίῳ. Ἔρχεται καὶ δριμμύτερος. Ἀμῇν.