Υπάρχουν Έλληνες (στελέχη, αρχηγοί κομμάτων, πρώην υπουργοί κ.λπ.) που στηρίζουν τους Τούρκους;;;!!!


Υπάρχουν Έλληνες (στελέχη, αρχηγοί κομμάτων, πρώην υπουργοί κ.λπ.) που στηρίζουν τους Τούρκους;;;!!!


<