ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!! Δικαστική απόφαση «ΒΟΜΒΑ» για τους πτυχιούχους Κολλεγίων!…


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!!

Δικαστική απόφαση «ΒΟΜΒΑ» για τους πτυχιούχους Κολλεγίων!…


Η Ελληνική Πολιτεία δεν μπορεί πλέον να αρνείται την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών για λόγους που αφορούν τους όρους απονομής των τίτλων….

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με  απόφαση που εξέδωσε έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του ΣΑΕΠ, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας Πτυχίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, επειδή αυτό είχε απονεμηθεί μετά από κατάταξη του φοιτητή στο δεύτερο έτος του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου….

Το ΣΑΕΠ είχε κρίνει ότι ο ενδιαφερόμενος μη έχοντας παρακολουθήσει και τα τρία έτη σπουδών του προγράμματος που οδήγησε στην απονομή του Πτυχίου του δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του Πτυχίου του προς τα Πτυχία που απονέμονται από τα ελληνικά ΑΕΙ. Το Δικαστήριο έκρινε ως παράνομη την απόφαση αυτή του ΣΑΕΠ και για τον λόγο αυτόν την ακύρωσε.

Σύμφωνα με τη γνωστή δικηγόρο Αθηνών κα Σοφία Γκιόκα που χειρίστηκε την υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών:

Α.  Το Δικαστήριο με την απόφασή του καθιστά σαφές ότι εναπόκειται αποκλειστικά στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που απονέμουν τίτλους σπουδών να καθορίζουν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των τίτλων αυτών, συνεπώς να αποφασίζουν για κάθε ακαδημαϊκό ζήτημα, όπως την κατάταξη φοιτητή σε προχωρημένο έτος σπουδών, τη μεταφορά εκπαιδευτικών μονάδων (ECTS) που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο προηγούμενης εκπαίδευσης κ.λπ.

Β. Το Σ.Α.Ε.Π. δεν μπορεί να ελέγχει τις προϋποθέσεις αυτές, ούτε να αρνείται την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου για λόγους που αφορούν τους όρους απονομής των τίτλων.

Γ. Τα ανωτέρω ισχύουν για τις περιπτώσεις που για την απόκτηση τίτλου σπουδών έχουν μεταφερθεί εκπαιδευτικές μονάδες από προηγούμενη εκπαίδευση τόσο σε προγράμματα HND, όσο και σε ΙΕΚ ή Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Έτσι με την απόφασή του αυτή το ΔΕΑ βάζει ένα τέλος στις αριστερόστροφες γραφειοκρατικές αντιλήψεις συγκεκριμένων καρεκλοκενταύρων υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου που θεωρούν ότι μπορούν να ελέγχουν και να κρίνουν Πανεπιστήμια επιπέδου Οξφόρδης, Καίμπριτζ, Σορβόνης, Χαιδελεμβέργης, Ουψάλας κλπ αψηφώντας και τις Κοινοτικές Οδηγίες…

Και καλά θα κάνει και η Ελληνική Πολιτεία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Κύπρου και να θεσμοθετήσει επιτέλους την ελεύθερη λειτουργία και στην Ελλάδα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων και Κολλεγίων προς χάριν του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης της Παιδείας στην Ελλάδα αλλά και για να μην φεύγουν τα ελληνόπαιδα στο εξωτερικό για να σπουδάσουν και έτσι να φεύγει και πολύτιμο συνάλλαγμα στο εξωτερικό…