Η Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης έχει το ίδιο σύμβολο όπως η Χούντα


Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης έχει το ίδιο σύμβολο όπως η…21η Απριλίου….


Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης (The Seal of the Federation of Hellenic Societies of Greater New York)…