ΠΡΟΣΕΧΕ κύριε Πρόεδρε του Σ(φ)ΥΡΙΖΑ, μην σας π*δ*ξουν ομαδικά κιόλας! Ο Αλέξης παίζει με τη φωτιά


Απορία: που είναι η προσωπική φρουρα του πορδηπουπουργού;