Ειρήνη Μαρούπα: Τι Ετοιμάζουν Οι Τούρκοι Στην Λέσβο (Απηγορεύθη στο YouTube)


Ειρήνη Μαρούπα: Τι Ετοιμάζουν Οι Τούρκοι Στην Λέσβο (Απηγορεύθη στο YouTube)

Η εκπομπή για την οποία μας κλείσανε το κανάλι στο YouTube το 2018.