Πακιστανοί έσφαζαν και έτρωγαν σκυλάκια. ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ και τους γαλουχεί ακόμη το ελληνικό κράτος…


Πακιστανοί έσφαζαν και έτρωγαν σκυλάκια. ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ και τους γαλουχεί ακόμη το ελληνικό κράτος…