Γύρω στα 7.500.000 εκατομμύρια αλλοδαποί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα-Γεώργιος Πάλμος


Γύρω στα 7.500.000 εκατομμύρια αλλοδαποί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα–Γεώργιος Πάλμος το 2016