Ή από Αλγερία ή από Αφγανιστάν ή από Παλαιστίνη. Λάθρο με…3 ιθαγενειες σύμφωνα με το ελληνικό κράτος!


Ή από Αλγερία ή από Αφγανιστάν ή από Παλαιστίνη. Λάθρο με…ΤΡΕΙΣ (3) ιθαγενειες σύμφωνα με το ελληνικό κράτος!


Ή από Αλγερία ή από Αφγανιστάν ή από Παλαιστίνη.
Γεννήθηκε ή το 83 ή το 84 ή το 85 ή το 86.

Βαρεθήκαμε το έχετε καταλάβει, μας κοροϊδεύουν.