ΣΟΚ & ΦΡΙΚΗ: Καρδινάλιος μοιράζει αντίδωρο σε “ελληνορθόδοξη” εκκλησία” της Γερμανίας!!!


ΣΟΚ & ΦΡΙΚΗ: Καρδινάλιος μοιράζει αντίδωρο σε “ελληνορθόδοξη” εκκλησία” της Γερμανίας!!!

Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων…


Πεφανέρωται η “εκκλησία” του Αντιχρίστου…γενικευμένη αποστασία της επίσημης κρατικής εκκλησίας, έγιναν ένα με τους Λατίνους σε όλα τα επίπεδα…νέο πρωτοφανές βίντεο…Καρδινάλιος μοιράζει αντίδωρο σε “ελληνορθόδοξη” εκκλησία” της Γερμανίας…δεξιά όπως βλέπουμε τον Καρδινάλιο αντίδωρο μοιράζει και προτεστάντης πάστορας, αυτοί που καθυβρίζουν το αειπάρθενο της Θεοτόκου, ο κόσμος τους φιλάει τα χέρια…και η κυρία που τραβάει το βίντεο σοκαρισμένη ψελλίζει..”θα τρελαθώ, θα τρελαθώ”…η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ…ο σώζων σωζέτω την ευατού ψυχήν.