Πριν «παρελάσουν» αφαίρεσαν τον…ΣΤΑΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ!!! ΔΕΝ θα διαφύγετε της οργής Λαού τε και…ΘΕΟΥ, ANTIΧΡIΣΤOI ΣΥΡIΖAIOI!!!


Πριν «παρελάσουν» αφαίρεσαν τον…ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑΝ!!!

ΔΕΝ θα διαφύγετε της οργής Λαού τε και…ΘΕΟΥ, ANTIΧΡIΣΤOI ΣΥΡIΖAIOI!!!