Κ.Μητσοτάκης για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου: «Ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας»


Κ.Μητσοτάκης για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου: «Ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας»