Τεράστια τα αποθέματα του ελληνικού λιγνίτη. ΠΟΙΟΙ όμως θα επωφελούνται από αυτά;;;


Τεράστια τα αποθέματα του ελληνικού λιγνίτη. ΠΟΙΟΙ όμως θα επωφελούνται από αυτά;;;


Σχολιάζουν τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΡΑ» — Στο εργοστάσιο λιγνίτη Μεγαλουπόλεως Αρκαδίας δουλεύουν περίπου 2000 εργάτες, αλλά από τα δηλητηριώδη αέρια που εκπέπονται από τους καπνουδόχους, δηλητιάρεζει την ατμόσφαιρα γύρω-γύρω, και ως εκ τούτου, μας λένε οι Αρκάδες ότι τα τελευταία χρόνια, ΠΟΛΛΟΙ πεθαίνουν από τον καρκίνο στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια…!!!


Αποθέματα του Ελληνικού Λιγνίτη


Mε τα σημερινά τεχνικο-οικονομικά δεδομένα, τα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα λιγνίτη στη χώρα ανέρχονται σε περίπου 3,2 δις τόνους. (Σύνολο 6.5δις τον οι.)

Κάθε χρόνο καταναλώνουμε 55-70 εκατ τόνους.

Τα κυριότερα κοιτάσματα βρίσκονται:

-στη Δυτική Μακεδονία (περιοχές Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας) με υπολογισμένο απόθεμα 1,8 δις τόνους,

-στην Πελοπόννησο (περιοχή Μεγαλόπολης), με απόθεμα περίπου 223 εκ. τόνους,

-στην περιοχή της Δράμας με απόθεμα 900 εκ. τόνους

-και στην περιοχή Ελασσόνας με 169 εκ. τόνους.

Aπό αυτά, τα κοιτάσματα στη Δράμα και την Ελασσόνα δεν έχουν εκμεταλλευτεί.

ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ.
Χθες με 47,86€ πουλούσαμε τον τόνο.

Α. Επί 3.2δις τόνους πόσα δις€ θα εισπραξουμε εαν τα πουλήσουμε στην Κινα πχ ;

Β. Αυτη την αξία θα πάρουν οι επενδυτές της ΔΕΗ! Αυτή την αξία την συνυπολογίσουμε στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης; Η την κρύβουμε για να πάρουμε μίζες ;