«ΜΑΚΕΛΕΙΟ»: «ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟΣ ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ». ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ.

«ΜΑΚΕΛΕΙΟ»: «ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟΣ ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ». ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ.