Χαμηλότερη ανάπτυξη για φέτος παραδέχεται η κυβέρνηση

Χαμηλότερη ανάπτυξη για φέτος παραδέχεται η κυβέρνηση

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων αναθεωρεί στο 2,3% από 2,5% τον στόχο για το ΑΕΠ το 2019

TANEA Team


Aναθεωρεί επί τα χείρω η κυβέρνηση τον στόχο της ανάπτυξης για το 2019.

Όπως καταγράφει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το οποίο η κυβέρνηση υπέβαλε στην Κομισιόν προβλέπεται αναιμική ανάπτυξη 2,3% έναντι του αρχικού 2,5% για τα έτη 2019 και 2020 και πρωτογενές πλεόνασμα 4,1% αντί για 3,6%.

Επίσης, το πρόγραμμα καταγράφει ότι οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι ξένοι υπήκοοι είναι από τις ομάδες που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη πίεση στα εισοδήματά τους τα τελευταία χρόνια και παραμένουν σταθερά σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας.

Στο κείμενο η κυβέρνηση εκτιμά επίσης ότι η άνοδος των εξαγωγών θα αρχίσει να επιβραδύνεται από φέτος, αλλά και ότι θα παρατηρηθεί εισαγωγική «έκρηξη». Παραδέχεται επίσης ότι οι κρατικές επενδύσεις θα μειώνονται από το 2020 και μετά.

Η απασχόληση (σε εθνικολογιστική βάση) αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, αν και συγκρατημένα, με ρυθμούς της τάξεως του 1,6% το 2019 και 1,2% το 2020. Η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται στο 17,8% το 2019 και 16,5% το 2020.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ δείχνουν αύξηση στο 0,9% το 2019 και στο 1,3% το 2020, κυρίως λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης υπό το πρίσμα της αύξησης των μισθών και μιας περαιτέρω μείωσης του παραγωγικού κενού.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019 που απέστειλε η κυβέρνηση στην Κομισιόν περιγράφει τους εθνικούς στόχους για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη μείωση του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας.

Πρόκειται για 10 πεδία με στόχο:

1. Τη βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

2. Την ενίσχυση των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, καινοτομία, κ.λπ.

3. Την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

4. Τον μετασχηματισμό των ΜμΕ

5. Την ενίσχυση των επενδύσεων σε δεξιότητες και στην εκπαίδευση

6. Τη συγκρότηση ποιοτικών, σύγχρονων και προσβάσιμων υποδομών και δικτύων

7. Τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στις αγορές

8. Την υποστήριξη των δράσεων ενίσχυσης της παραγωγικότητας με νέους θεσμούς σχεδιασμού και χρηματοδότησης

9. Την αξιοποίηση των σημαντικών περιθωρίων αύξησης της παραγωγικότητας που εμπεριέχει η μεταποίηση

10. Μακροπρόθεσμη υποστήριξη των μετασχηματισμών της εγχώριας παραγωγικής βάσης