Τι σημαίνει η…ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ του ουράνιου τόξου;; | #ΕπίπεδηΓη

Τι σημαίνει η…ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ του ουράνιου τόξου;; | #ΕπίπεδηΓη 

SOMEWHERE OVER THE…RAINBOW…!!!…

Και…ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ για εκείνους τους προδότες του…«ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ» που έχουν διαπράξει ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ στην Ελλάδα αναφορικώς προς το Σκοπιανόν, κτλ!!!

ΟΥΤΕ ΜΙΛΑΩ για τους….Π**ΣΤΗΔΕΣ για τους οποίους είπε ο Θεός ότι δεν θα ξανακαταστρέψει την γή με πλημμύρα -θα το κάνει η ΔΟΥΡΟΥ!- και γι’ αυτό έθεσε σαν σημάδι προς τούτο στους ουρανούς το…ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. Αλλά προσέξτε, γιατί σήμφωνα με τον Άγιο Πέτρο, ναι μεν δεν θα ξαναπλημμηρύσει έτσι τη γη ο Θεός, γιατί την επομενη φορά…ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΨΕΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ!!!….

«13 Θέτω το τόξον μου εν τη νεφέλη, και θέλει είσθαι εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της γής· 14 και όταν συννεφώσω νεφέλην επί της γης, θέλει φανή το τόξον εν τη νεφέλη· 15 και θέλω ενθυμηθή την διαθήκην μου, την μεταξύ εμού και υμών, και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός· και τα ύδατα δεν θέλουσιν είσθαι πλέον εις κατακλυσμόν διά να εξαλείψωσι πάσαν σάρκα· 16 και το τόξον θέλει είσθαι εν τη νεφέλη· και θέλω βλέπει αυτό, διά να ενθυμώμαι την παντοτεινήν διαθήκην την μεταξύ Θεού και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός ήτις είναι επί της γης. – Γεν. 9 …

«5 Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγειναν έκπαλαι και η γη συνεστώσα εξ ύδατος και δι’ ύδατος, 6 διά των οποίων ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδατος· 7 οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη διά του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλαττόμενοι διά το πυρ εις την ημέραν της κρίσεως και της απωλείας των ασεβών ανθρώπων.»

Τι σημαίνει η…ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ του ουράνιου τόξου, όπου θα βρούμε, δηλαδή, το μεγάλο…ΠΟΤ ΧΡΥΣΟΥ;; ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!! Και μη μου πείτε ότι η συγκεκριμένη ρήσις έχει να κάνει μόνο με μια απλή «λαΐκήν ρησιν» «άνευ σημασίας»…!!! Υπάρχουν κι ΆΛΛΕΣ τέτοιες ρήσεις, όπως «Ο ουρανός είναι το όριο», κτλ.

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!!!

Η ΑΚΡΗ του ουράνιου τόξου – The EDGE of the Rainbow

Το επόμενο βίντεο αποδειχνύει 100 τοις 100 το γεγονός πως υπάρχει μια μάζα…ΚΥΚΛΙΚΗ που μας καλύπτει απο πάνω!!!

Δείτε επίσης πως τα ουράνια τόξα αποτελούν άλλη μια απόδειξη πως η γη είναι…ΕΠΙΠΕΔΗ και ΟΧΙ «στρογγυλή»!!! Αν την κοιτάξεις οπό ψηλά, ΝΑΙ, η γη είναι σε μια μορφή…ΚΥΚΛΙΚΗ, αλλά αυτό ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ αναγκαστικά ότι είναι και «στρογγυλή» στο σχήμα της….