“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, 1903”. Από αυτό το βιβλίο φούντωσε ο ψευτομακεδονισμος των Σλάβων.

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, 1903”. Από αυτό το βιβλίο φούντωσε ο ψευτομακεδονισμος των Σλάβων…

Ο πατριάρχης του Μακεδονισμου ΚΡΣΤΕ ΜΙΣΙΡΚΩΦ έγραψε… “Αφού εμείς θα αυτοαποκαλούμαστε Μακεδόνες και θα ονομάζουμε την γλώσσα μας ως μακεδονική… τότε σε μερικές δεκαετίες όλοι έτσι θα μας λένε” . Κι οι κατσαπλιαδες του ΣΥΡΙΖΙΣΤΑΝ τον επιβεβαίωσαν…

Πηγή >> Tatsios Giorgos