Σαν σήμερα, στα 1830 ή Ελλάς ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος. 

Σαν σήμερα, στα 1830 ή Ελλάς ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος.

Σαν σήμερα, στα 1830 (ν. ημ.), υπογράφεται εν Λονδίνω, μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσίας Πρωτόκολλο, διά τού οποίου ή Ελλάς ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος.

Το Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους (γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830) ήταν η πρώτη επίσημη, διεθνής διπλωματική πράξη που αναγνώριζε την Ελλάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, το οποίο θα επεκτεινόταν νότια της συνοριακής γραμμής που όριζαν οι ποταμοί Αχελώος και Σπερχειός.

Αρχικά οι τρεις αυτές Μεγάλες Δυνάμεις επέλεξαν για ηγεμόνα της Ελλάδος τον πρίγκιπα Λεοπόλδο του Σαξ Κόμπουργκ (ο οποίος έγινε αργότερα Βασιλιάς του Βελγίου), ο οποίος δε δέχτηκε (βλ.& π.ημ.22/1).

_______________________

— (Χάρτης: Τα σύνορα του πρώτου ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, στα 1830 και 1832.)

— [Κείμενο: Οι μεγάλες Συνθήκες (http://ellinoistorin.gr/?p=8362)]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο – http://ellinoistorin.gr/]