Έλληνες (;;;) παρέδωσαν τη Μακεδονία μας…

Έλληνες (;;;) παρέδωσαν τη Μακεδονία μας…

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2019