Α. Κοραής: Ο μίσος των Εβραίων για μάς ξεπερά και αυτό των Τούρκων | Εβραίοι: Εχθρός Αιώνιος

Αδαμάντιος Κοραής: Ο μίσος των Εβραίων για εμάς ξεπερά και αυτό των Τούρκων | Εβραίοι: Εχθρός Αιώνιος