Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ “ΜΕΔΟΥΣΑ” ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ “ΜΕΔΟΥΣΑ” ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ακούστε το σχετικό κομμάτι από το 4.15 και μετά….

https://www.youtube.com/watch?v=rOppSbIjqx4