Το πρώτο βήμα για την συνδιαχείριση: Η Ελλάδα αποδέχτηκε μη κατάθεση σχεδίων πτήσης από την Τουρκία στο Αιγαίο

Το πρώτο βήμα για την συνδιαχείριση: Η Ελλάδα αποδέχτηκε μη κατάθεση σχεδίων πτήσης από την Τουρκία στο Αιγαίο

Τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες, για λόγους που δεν έχουν εξηγηθεί, η Αθήνα έχει καταργήσει μονομερώς την μέχρι πρότινος πάγια απαίτηση της να καταθέτουν σχέδια πτήσης και  τα τουρκικά αεροσκάφη που εισέρχονται μεμονωμένα και καθημερινά στο Αιγαίο για λόγους πχ εκπαιδευτικούς  και όχι μόνον.

 Η Αθήνα , πλέον, απαιτεί κατάθεση σχεδίων πτήσης μόνον για τα τουρκικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε αεροναυτικές ασκήσεις.Πρόκειται για μια μεγάλη ανατροπή μέσα στο FIR +θηνών, καθώς τα τουρκικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε ασκήσεις  και υποχρεούνται σε κατάθεση σχεδίου πτήσης υπολογίζονται σε 300 τον χρόνο , ενώ τα «ελεύθερα» ή μεμονωμένα τουρκικά αεροσκάφη που αλωνίζουν ανεξέλεγκτα καθημερινά το Αιγαίο ανέρχονται σε 1800.

Ως γνωστόν από τον Φεβρουάριο του 1975, ( μετά την εισβολή στην Κύπρο) τα τουρκικά αεροσκάφη αρνούνται συστηματικά να καταθέτουν σχέδια πτήσης στην ΥΠΑ με αποτέλεσμα να παραβαίνουν τους κανόνες του IC+O.

Για το λόγο αυτό η ΥΠΑ ζητά από την Πολεμική Αεροπορία να αναγνωρίζει ( αναχαιτίζει για σκοπούς αναγνώρισης) τα τουρκικά αεροσκάφη των ασκήσεων προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία ροήτης εναέριας κυκλοφορίας και κυρίως η ασφάλεια των πτήσεων μέσα στο FIR  Αθηνών.

Δι αυτού του τρόπου υπάρχει πλήρης κάλυψη των ελληνικών αεροσκαφών αναχαίτισης- αναγνώρισης σε περίπτωση ατυχούς περιστατικού, ενώ διασφαλίζεται η ασφάλεια της χώρας και δεν παρέχεται στην Τουρκία το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού σε βάρος της.

Η ίδια διαδικασία και απαίτηση κατάθεσης σχεδίων πτήσης υπήρχε καταχωρημένη στο Ελληνικό Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών ( ΑΙΡDGreece) και για τα 1800 τουρκικά αεροσκάφη εκτός ασκήσεων που αλωνίζουν καθημερινά το Αιγαίο και επομένως η ΠΑ  δικαιολογείτο να προχωρά σε αναγνωρίσεις- αναχαιτίσεις των αεροσκαφών αυτών.

Όλως περιέργως εδώ και 15 μήνες, η παρούσα κυβέρνηση..αφαίρεσε από το ΑΙΡDGREECE την απαίτηση κατάθεσης σχεδίων πτήσεων για τα τουρκικά αεροσκάφη που εισέρχονται στο FIR  Αθηνών ,πλην των αεροσκαφών που συμμετέχουν σε τουρκικές ασκήσεις.Δι αυτού του τρόπου, ο εναέριος χώρος του Αιγαίου έχει καταστείένα ξέφραγο αμπέλι για τα τουρκικά μαχητικά εκτός ασκήσεων.

Παρά ταύτα η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να αναγνωρίζει-αναχαιτίζει τα «ελευθερα» τουρκικά αεροσκάφη, αν και η ΥΠΑ της έχει αφαιρέσει αυτήν την υπευθυνότητα.Είναι άγνωστο για την ώρα, αν το ΥΠΕΘΑ δεν γνωρίζει τις αλλαγές στις οποίες έχει προχωρήσει η ΥΠΑ το τελευταίο 15μηνο, ή τις γνωρίζει, δεν τις αποδέχεται και εξακολουθεί τις αναχαιτίσεις με βάση το προηγούμενο « καθεστώς» στο ΑΙΡDGreece.Έτσι, παρουσιάζεται το παράδοξο, το μεν ΥΠΕΞ που εκπροσωπείτη χώρα στον IC+O να υποστηρίζει τη μη κατάθεση σχεδίων

πτήσης των μεμονωμένων τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο, αλλά το ΥΠΕΘΑ να προχωρεί κανονικά σε αναχαιτίσεις των ιδίων τουρκικών αεροσκαφών.

Είναι προφανές ότι όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, σε περίπτωσηαπευκταίου προβλήματος- ατυχήματος, την ευθύνη θα φέρει ακέραια η ελληνική πλευρά, αφού η «επιθετική» συμπεριφορά των ελληνικών αεροσκαφών δεν καλύπτεται τώρα από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς ( Υπ. Μεταφορών – ΥΠΑ και ΥΠΕΞ).Δι αυτού του τρόπου όμως μπορεί να αμφισβητηθούν τα όρια και οι αρμοδιότητες του FIR σε περίπτωση ατυχούς περιστατικού