Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Ὁ Σπῦρος Παπαγεωργίου μιλᾶ γιὰ τὸν Ἑνωτικό Ἀγῶνα τῶν Κυπρίων καὶ τὸν ῥόλο τοῦ Καραμανλῆ στὴν προδοσία. Σχετικοὶ σύνδεσμοι (http://ellinoistorin.gr/?p=30935), (http://ellinoistorin.gr/?p=35569), (http://ellinoistorin.gr/?p=34587) Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ποὺ παρακολούθησα ἐδῶ: (https://www.youtube.com/watch?v=_rmWx…) ἀπό ντοκυμαντέρ τοῦ Κολάτου γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ. ______________________________________________________________
Ὁ Σπῦρος Παπαγεωργίου, ἐκτός ἀπό ἐρευνητής πρώτης γραμμῆς, τοῦ ὁποίου οἱ ἐργασίες ἀποτελοῦν π ρ ω τ ο γ ε ν ὴ πηγὴ γιὰ ὅλους τοὺς συγγραφεῖς καὶ ἐρευνητές τῆς ἱστορίας τῆς Κύπρου, ἔλαβε μέρος ἐνεργά στὴν ΕΟΚΑ Α. Διετέλεσε ἐπί εἰκοσατετία ἀρχισυντάκτης τῆς “Ἓστίας” καὶ ἀνήκει στοὺς ἐλάχιστους ποὺ γνωρίζουν τόσο καλὰ τὴν Κυπριακὴ ἱστορία τῶν νεωτέρων χρόνων. Μὲ τὰ βιβλία του ἀποκαλύπτει τόσο τὸν ῥόλο τοῦ Καραμανλῆ [θεωρεῖ τὸν Καραμανλισμὸ ἀντεθνικὴ σχολὴ σκέψεως καὶ δράσεως], ὅσο καὶ τὸν ῥόλο τοῦ Μακαρίου. Ἀποχώρησε ἀπό τὸ γήινο πεδίο στὶς 3 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014, ἀφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενὸ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ διαβάσουν τὸ βιβλίο του μὲ τίτλο, “ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΟΣ” μποροῦν νὰ τὸ βροῦν στὸ διαδίκτυο καὶ σὲ ἡλεκτρονική μορφὴ. Ἐξίσου ἐνδιαφέρον καὶ διαφωτιστικὸ εἶναι καὶ τὸ βιβλίο του μὲ τίτλο, ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΦΙΝΟΥ”, ὅπου ἀποκαλύπτει τὸν ῥόλου τοῦ Μακαρίου. ============================================== «….Πνευματικά δικαιώματα: Αποποίηση. Σύμφωνα με το άρθρο 107 τού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας τού 1976, έχει υπάρξει πρόβλεψη γιά την “δίκαιη χρήση” γιά λόγους όπως η κριτική, το σχόλιο ειδήσεων, η διδασκαλία, η υποτροφία, και η έρευνα. Δίκαιη χρήση είναι η χρήση που επιτρέπεται από τον νόμο πνευματικών δικαιωμάτων που θα μπορούσαν αλλιώς να παραβιάζουν. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, εκπαιδευτικές ή προσωπικές συμβουλές• χρήση τής ισορροπίας υπέρ τής δίκαιης χρήσης….»._

https://www.youtube.com/watch?v=0WNClsZNaco