Η πρώτη φωτογραφία της Ακρόπολης το έτος 1869!!!

Η πρώτη φωτογραφία της Ακρόπολης το έτος 1869!!!