ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ προσλήψεως στο Δημόσιο έχουν οι πολύτεκνοι αλλά κι οι…ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ !!!

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ προσλήψεως στο Δημόσιο έχουν οι πολύτεκνοι οι ανάπηροι αλλά κι οι…ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ…!!!