19.000.000 € μετρητά από μίζες σε σπίτι στο Ψυχικό!!!

19.000.000 € μετρητά από μίζες σε σπίτι στο Ψυχικό.
Φημες λένε ότι ανήκουν σε γνωστό ΠΑΣΟΚΟ! (Πηγή: εφημερίδα Δημοκρατία)

Η ΕΛΑΣ διαψεύδει.