ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Ο ΓΑΥΡΟΓΛΟΥ

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Ο ΓΑΥΡΟΓΛΟΥ

ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επικίνδυνη η απόφαση για αναγνώριση των χώρων λατρείας…

-Του Παναγιώτη Αποστόλου

Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου

egerssi@otenet.gr

www.egerssi.gr

http://egerssi.gr/%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA/