Εν όψει της ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ του Κωνσταντίου Κατσιφά, Αλβανοί,…ΤΗ Γ@ΜΗΣΑΤΕ.

Εν όψει της ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ του Κωνσταντίου Κατσιφά, Αλβανοί, ΤΗ Γ@ΜΗΣΑΤΕ.

Albania vs Greece – Military Power Comparison 2018

https://www.youtube.com/watch?v=MbbaHnan70c