Π. Ρήγας: Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συζητήσει την υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία.

Π. Ρήγας: Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συζητήσει την υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IQYrDWt9o