Η παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το αντάλλαγμα : quid pro quo

Η παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το αντάλλαγμα : quid pro quo

QUID PRO QUO
ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Η λατινική έκφραση quid pro quo χρησιμοποιείται βασικά στη νομική επιστήμη για να καταδείξει ότι στη σχέση μεταξύ δύο μερών πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα (reciprocity), σου δίνω κάτι και εσύ μου δίνεις κάτι άλλο (αντάλλαγμα).

Διαβάστε όλο το άρθρο