Με αυτήν την Κυβέρνηση ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Η Δημοκρατία μας κινδυνεύει

Με αυτήν την Κυβέρνηση ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Η Δημοκρατία μας κινδυνεύει