ΔΕΙΤΕ την ομάδα αριστερών τρομοκρατών «Antifa» να…«ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ» στους δρόμους!!!

ΜΠΑΜ! και…ΚΑΤΩ!….!!!…

ΔΕΙΤΕ την ομάδα ΑΝΤΙΦΑ (Antifa) να…«ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ» στους δρόμους!!! Και για μερικούς εξ αυτών, ήταν το πιο κοντινό πράγμα στο να κάνουν μπάνιο σε μεγάλο χρονικό διάστημα…!!!

Baxter Dmitry