Θεοδωρος Πάγκαλος-Ο Μέγας Αλεξανδρος είναι Αλβανός-ΕιÎ

Θεοδωρος Πάγκαλος-Ο Μέγας Αλεξανδρος είναι Αλβανός-ΕιÎ

https://www.youtube.com/watch?v=qh5XdvmFUFc