Ζακ Κωστόπουλος: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αδερφή. Ανανεώνω το Αμερικανικό διαβατήριό μου.

Ζακ Κωστόπουλος: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αδερφή.

“ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ σατανᾷ, ἵνα παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. –  Ο Απόστολος Παύλος , Α’ Τιμ. 1.20

Εν όψει του παραπάνω εδαφίου, ήταν όμως ΆΛΛΟΣ Ἀλέξανδρος ο…ΜΕΓΑΣ που είχε τον τελευταίο λόγο πάνω σε αυτά που είπε ο κ…ΖΑΚ για τον….ΙΔΙΟΝ….

ΑΥΤΑ θα παθαίνουν οι εχθροί της Ελλάδος, πόσω μάλλον ένας….ΠΡΟΔΟΤΗΣ-ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ….