ΕΡΤ: Τα πλοία στο Λιμάνι της Πεντέλης είναι δεμένα

ΕΡΤ: Τα πλοία στο Λιμάνι της Πεντέλης είναι δεμένα