Ο ΤΟΥΡΚΟΣ “ΦΙΛΟΣ” ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΡΑΧΜΙ ΚΟΤΣ

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ “ΦΙΛΟΣ” ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΡΑΧΜΙ ΚΟΤΣ