ΔΕΣ ΤΟ … και είτε ΨΗΦΙΣΕΙΣ, είτε όχι … είναι όλοι τους ΜΑΣΟΝΟΙ … ηθοποιοί του ίδιου θιάσου!

ΔΕΣ ΤΟ … και είτε ΨΗΦΙΣΕΙΣ, είτε όχι … είναι όλοι τους ΜΑΣΟΝΟΙ … ηθοποιοί του ίδιου θιάσου!

https://www.youtube.com/watch?v=uBp8fNt2vK4