ΔΕΣ ΤΟ … και είτε ΨΗΦΙΣΕΙΣ, είτε όχι … είναι όλοι τους ΜΑΣΟΝΟΙ … ηθοποιοί του ίδιου θιάσου!

ΔΕΣ ΤΟ … και είτε ΨΗΦΙΣΕΙΣ, είτε όχι … είναι όλοι τους ΜΑΣΟΝΟΙ … ηθοποιοί του ίδιου θιάσου!