«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»: Έλληνας «αρχηγός» στο τιμόνι της CIA. Στο παρασκήνιο η….”Greek Mafia”!!!

 

«ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άντι Μακρίδης  στο τιμόνι της CIA ως ο νέος Chief Operating Officer (Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής)…

Στο παρασκήνιο η….”Greek Mafia”!!!