Ερώτηση Δημήτρη Καμμένου στη Βουλή: Αγνοούνται δεκάδες τόνοι χρυσού/Πρόταση επαναπατρισμού του

            

Ερώτηση Δημήτρη Καμμένου στη Βουλή: Αγνοούνται δεκάδες τόνοι χρυσού/Πρόταση επαναπατρισμού του

Διαβάστε επίσης τα άρθρα με τους τίτλους «Πού βρίσκεται ο χρυσός της Ελλάδας; – Αγνοούνται δεκάδες τόνοι του πολύτιμου εθνικού αποθέματος» και «ΧΡΥΣΟΣ & ΡΟΤΣΙΛΝΤ» για περισσότερα πάνω στο ίδιο θέμα….


    31.08.18

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αγνοούνται δεκάδες τόνοι χρυσού/Πρόταση επαναπατρισμού του

Ήδη από το Γενάρη του 2015 με επιστολή μου που είχα κοινοποιήσει σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες αλλά και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Σουρνάρα είχα θέσει το σημαντικό θέμα εύρεσης και επαναπατρισμού των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδος προσβλέποντας σε μία ομόφωνη διακομματική απόφαση υπέρ του ελέγχου και επαναπατρισμού τους δεδομένης και της οικονομικής κρίσης που βιώνει ήδη από το 2009 η χώρα μας.

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Τραπέζης Ελλάδος διαπιστώνονται τα εξής:

Α) Το απόθεμα σε χρυσό της ΤτΕ, το οποίο πράγματι είχε κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταφερθεί τελικά προς φύλαξη στην Τράπεζα της Αγγλίας, επαναπατρίστηκε σταδιακά μεταξύ των ετών 1946 και 1956. Πληροφόρηση γα το όλο θέμα περιέχεται στην ‘Εκθεση της ΤτΕ για τα έτη 1941-46 , σε εκείνη για το έτος 1950 και σε μεταγενέστερες.

Β) Στις 31.12.2012 τα αποθέματα φυσικού χρυσού ήταν 3.760 χιλιάδες ουγγιές, αξίας 4,74 δις ευρώ, από τα οποία το ήμισυ φυλάσσεται στην ΤτΕ και το υπόλοιπο φυλάσσεται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ, την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ελβετία.

Τα αποθέματα του χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αποτελούν ουσιαστικά περιουσία του ελληνικού λαού, αλλά ποτέ δεν διαχειρίστηκαν ως τέτοια. Σήμερα, με την Ελλάδα να περνά μια οικονομική κρίση διαρκείας, η τύχη του ελληνικού χρυσού εξακολουθεί να είναι πρακτικά άγνωστη.

Αν και τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος δίνουν κάποιες πληροφορίες για το που βρίσκεται, εντούτοις αυτά είναι ελλιπή. Αυτό που μπορεί να εξαχθεί ως ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο χρυσός της ΤτΕ φυλασσόταν στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και ότι υπήρχαν «χαμένες» ποσότητες.

Η μαρτυρία του Adam LeBor είναι καθοριστική και επιβεβαιώνει την ύπαρξη ελληνικού χρυσού στη Βρετανία, όπως σημειώνει στο βιβλίο του “ Tower of Basel” ο McGarrah ως πρόεδρος της BIS, η οποία είχε δημιουργηθεί ένα χρόνο νωρίτερα το 1930,ήθελε να μάθει τι έγινε ο ελληνικός χρυσός που ήταν στο εξωτερικό προκειμένου να τον θέσει υπό τον έλεγχο της BIS. Όπως έγραφε ο McGarrah στην ίδια επιστολή, «η BIS θα παρείχε στην ΤτΕ καλύτερες υπηρεσίες για τον χρυσό από ότι αυτές που θα μπορούσε να προσφέρει η ίδια η ΤτΕ».

Είναι γνωστο ότι η Ελλάδα διατηρούσε το χρυσό της στην ΤτΕ αλλά και στο εξωτερικό λίγο πριν την έναρξη του Β΄ΠΠ.

Στο «Χρονικό της Τράπεζας της Ελλάδας», έκδοσης 1955 που επιμελήθηκε ο Ηλίας Βενέζης, αναφέρεται ότι όταν στις αρχές του 1941 έγινε αντιληπτό ότι η χώρα θα ερχόταν αντιμέτωπη και με την Γερμανία, βασιλιάς και κυβέρνηση κάλεσαν τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος να προβεί σε όλα τα προληπτικά μέτρα προκειμένου να μεταφέρει την έδρα της τραπέζης, αλλά κυριότερα τον χρυσό σε ασφαλές σημείο. Δεν ήταν όμως μόνο η κυβέρνηση. Αίτημα για τον ίδιο λόγο είχε υποβάλει και ο Βρετανός πρεσβευτής Sir Michael Palairet.

Με ερωτήσεις Βουλευτών στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ελληνικού χρυσού σε τράπεζες του εξωτερικού. Στο βιβλίο Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδας, του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου, αναφέρεται ότι από τον ελληνικό χρυσό το 29% φυλάσσεται στις ΗΠΑ, το 20% στην Αγγλία, το 4% στην Ελβετία και το υπόλοιπο 47% στην Ελλάδα. Αν και στο… τονάζ τα στοιχεία διαφέρουν από πηγή σε πηγή, εντούτοις στο μόνο που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν είναι στο που φυλάσσεται ο χρυσός.

Έτσι ο μισός περίπου βρίσκεται στην Ελλάδα στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος, στα υπόγεια του κεντρικού κτιρίου της Πανεπιστημίου και ο  υπόλοιπος σε ΗΠΑ, Βρετανία και Ελβετία (τράπεζα UBS).

Αυτό όμως που πρέπει να γίνει σε αυτή την περίοδο είναι να επαναπατριστεί ο χρυσός πίσω στη Ελλάδα, να αποσαφηνιστεί μια και καλή εάν ο χρυσός που φυλάσσεται στη Βρετανία από την εποχή του Β΄ΠΠ μας ανήκει ή όχι, και τέλος να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, κάτω από το απαραίτητο πλέγμα ασφάλειας, για τις ποσότητες του χρυσού και τον έλεγχο του από την ΤτΕ.  

Ο ενδελεχής και ολοκληρωμένος έλεγχος των αποθεμάτων χρυσού, όπως είχα επαναλάβει και το 2015 με πρόταση μου, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι :


• Πλήρης απογραφή των ποσοτήτων χρυσού (117 τόνοι) όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό της ΤτΕ αλλά και έλεγχος της ποιότητάς του (αύξων αριθμός, καθαρότητα, μπάρα «Good Delivery»-«καλής παράδοσης» …). 

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο εξειδικευμένο Ελληνικό Ελεγκτικό φορέα (θα καθοριστεί με ομόφωνη απόφαση διακομματικά). 


Η απογραφή αυτή, θα πρέπει να δηλώνει και τον φυσικό χώρο στον οποίο φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού στη Ελλάδα και στο εξωτερικό.


• Έλεγχος δέσμευσης ή και αμετάκλητης εγγύησης των αποθεμάτων χρυσού της Ελλάδος σε άμεση ή και έμμεση σχέση τόσο με στις επίσημες όσιο και σε τυχόν μυστικές ή αφανείς δανειακές συμβάσεις (διακρατικές, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης) ή και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων.


Στην περίπτωση αυτή, ο ολοκληρωμένος έλεγχος θα πρέπει να περιέχει τις ρήτρες και τους όρους στις σχετικές συμβάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

  • Τι απέγινε ο χρυσός της ΤτΕ, ένα μέρος του οποίου θεωρείται ότι έχει αφεθεί στο Παρίσι ή αλλού; Αποτέλεσαν τα αποθέματα του ελληνικού χρυσού στόχο υπεξαίρεσης από άλλα κράτη; Τι έγιναν τα αποθέματα που έφυγαν από την Ελλάδα το 1941 και κατέληξαν στην Βρετανία; Επεστράφησαν ποτέ;
  • Πόσος ελληνικός  χρυσός χρησιμοποιήθηκε ως εγγύηση για τη συμμετοχή της χώρας στο ευρώ; Πόσο  χρυσό έχει η Ελλάδα και που βρίσκεται αυτός;
  • Υπάρχει αλλαγή όσον αφορά στην διαχείριση και φύλαξη των αποθεμάτων χρυσού μετά το πέρασμα στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό-SSM, της εποπτείας των 4 συστημικών τραπεζών από 4ης Νοεμβρίου 2014;
  • Υπήρξαν ανεξάρτητοι έλεγχοι των αποθεμάτων χρυσού εντός των τελευταίων 70 ετών και ποια τα αποτελέσματά τους;
  • Αληθεύουν δημοσιεύματα εξωτερικού ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δώσει 30,7 τόνους χρυσού ως εγγύηση στο ΔΝΤ για την δανειακή διευκόλυνση των συμβάσεων του 2010;
  • Δεδομένου πως υπάρχουν πολλές αναφορές και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο που φυλάσσεται ο χρυσός , για ποιο λόγο η μισή ποσότητα βρίσκεται εκτός Ελλάδος; Υπάρχει σχέδιο επιστροφής του χρυσού που βρίσκεται εκτός της χώρας;
  • Ποια είναι η διαδικασία για την αγορά και πώληση των αποθεμάτων χρυσού και πώς λαμβάνεται αυτή η απόφαση;

                                    Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                        

                              Δημήτριος Κ. Καμμένος                        

            Ανεξάρτητος Βουλευτής Β’ Πειραιώς