Έξω από τα δικαστήρια μετά την Μήνυση για την προσβολή της Παναγίας και του Χριστού μας!

Έξω από τα δικαστήρια μετά την Μήνυση για την προσβολή της Παναγίας και του Χριστού μας!

https://www.youtube.com/watch?v=5Xs1MLeCRlk