Η Ρωσία πρωτοπορεί στην τεχνολογία λέιζερ | #ὈπλαΛέιζερ

Η Ρωσία πρωτοπορεί στην τεχνολογία λέιζερ

EL | Published on Apr 2, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=p9S51gApkus