Η νέα τάξη πραγμάτων μεθοδικά “κτυπά” στην βάση της κοινωνίας που είναι οι νέοι άνθρωποι της Ελλάδας ….

Χρήστος Μαυρίδης

Πολύ “ύποπτο” το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκμάθησης…

ΥΓ: Η νέα τάξη πραγμάτων μεθοδικά “κτυπά” στην βάση της κοινωνίας που είναι οι νέοι άνθρωποι της Ελλάδας ….

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Δες το link παρακάτω:

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=809

Η Προέλευση των Ελλήνων μέσα από τις Συνέχειες και Ασυνέχειες της Προϊστορικής Κατοίκησης στον Ελλαδικό Χώρο