Τα drone δείχνουν τις καμένες περιοχλες στο Μάτι ! – Greek wildfires: drone footage shows extent of devastation

Τα drone δείχνουν τις καμένες περιοχλες στο Μάτι ! – Greek wildfires: drone footage shows extent of devastation

https://www.youtube.com/watch?v=IG566ILrzGo